#

"đoàn ngọc hải" - Ông Đoàn Ngọc Hải phải nhập viện khi đi từ thiện; tình hình sức khỏe gây lo lắng