#

"điền quân" - Các Bài viết về điền quân

Bất chấp nguy hiểm đi từ thiện, Khương Dừa tuyên bố cứng khi bị nghi ngờ: Sai trái thì gặp quả báo!

Bất chấp nguy hiểm đi từ thiện, Khương Dừa tuyên bố cứng khi bị nghi ngờ: Sai trái thì gặp quả báo!

(Techz.vn) Đối diện với nhiều lời gièm pha khi sử dụng tiền của mạnh thường quân đi từ thiện, Khương Dừa đã có những chia sẻ đầy gan ruột.