#

"con nuôi phi nhung" - Rũ bỏ hình tượng khi ở cạnh Phi Nhung, Hồ Văn Cường thay đổi chóng mặt, ngoại hình không nhận ra