#

"con nuôi" - Phản ứng của Hoài Lâm khi được khán giả cổ vũ, tặng quà