#

"bạn trai phạm quỳnh anh" - Bị đồn 'chung chồng' nên không dám khoe bạn trai, Phạm Quỳnh Anh lên tiếng nói rõ sự thật