#

"Apple" - Các Bài viết về Apple

Tính năng mới iPhone 11 xuất hiện trên các mẫu iPhone cũ

Tính năng mới iPhone 11 xuất hiện trên các mẫu iPhone cũ

(Techz.vn) Cụ thể ở đây, người dùng có thể quay phim bằng nhiều camera cùng một lúc.