#

"yoo ah in" - Tin trưa 26/5: Hồ Ngọc Hà nói thẳng về tin ‘cạch mặt’ Thanh Hằng; Diện mạo Yoo Ah In ở tòa gây sốc