#

"xuân bắc" - Các Bài viết về xuân bắc

Vợ Xuân Bắc lên tiếng cực gắt khi NS Đức Hải bị miễn nhiệm chức Phó Hiệu Trưởng

Vợ Xuân Bắc lên tiếng cực gắt khi NS Đức Hải bị miễn nhiệm chức Phó Hiệu Trưởng

(Techz.vn) Là một người đang công tác trong lĩnh vực ngành giáo dục, vợ Xuân Bắc không đồng tình về phát ngôn tục tĩu của nghệ sĩ Đức Hải.