#

"vợ lê dương bảo lâm" - Bị chỉ trích vì chê vợ Lê Dương Bảo Lâm mặc luộm thuộm, Nam Em lên tiếng