#

"tin vui" - Ninh Dương Lan Ngọc thông báo tin vui trong công việc, CĐM đồng loạt chúc mừng