#

"smartphone Apple" - Bị 2 thanh niên Trung Quốc qua mặt, Apple thiệt hại cả triệu đô