"sài gòn" - Con đường đắt đỏ hàng top thế giới nằm ở TP.HCM: Lâu đời nhất nhì Sài Gòn, được tráng nhựa đầu tiên