#

"ông hoàng nhạc sến" - Các Bài viết về ông hoàng nhạc sến

Ngọc Sơn chấp nhận từ bỏ sự nghiệp, dốc cạn gia tài để cứu người phụ nữ quan trọng nhất đời mình

Ngọc Sơn chấp nhận từ bỏ sự nghiệp, dốc cạn gia tài để cứu người phụ nữ quan trọng nhất đời mình

(Techz.vn) – Chia sẻ trong chương trình “Cơ hội đổi đời”, ca sĩ Ngọc Sơn cho biết, dù phải bán cả gia tài, bỏ sự nghiệp anh cũng chấp nhận để cứu được người phụ nữ anh yêu thương nhất cuộc đời.