#

"ơn giời cậu đây rồi" - Màn ứng xử của hoa hậu Ngọc Châu với trưởng phòng Lâm Vỹ Dạ khiến ai cũng đồng lòng