#

"ồn ào" - Thủy Tiên báo 'tin vui' về công việc sau ồn ào, hàng loạt khán giả hưởng ứng chúc mừng