#

"nữ ceo" - Luật sư lên tiếng nói thẳng về vụ bà Nguyễn Phương Hằng