#

"nsưt xuân bắc" - NSƯT Xuân Bắc bất ngờ bị CĐM réo tên vì Phương Oanh bênh 2 nam nghệ sĩ