#

"ngọc huyền" - Vũ Quốc Đam thân thiết với Thanh Huyền ngoài đời