"nghệ sĩ xuân hinh" - Xuân Hinh nổi đình nổi đám nhưng hiếm khi vào miền Nam biểu diễn, nghe lý do ai cũng đồng tình