"mặt nạ gương" - Mặt nạ gương tập 17: Hoa (Lương Thu Trang) tuyên bố bắt được vong