#

"khẩu trang" - Người đã tiêm vắc xin COVID-19 vẫn phải đeo khẩu trang?