#

"hàn ni" - Tiết lộ lời khai của bà Phương Hằng, có liên quan đến Thủy Tiên, ĐVH