#

"đức long" - Lư Hoàng Gia Bảo nén đau nhìn di ảnh, Trường Giang - Nhã Phương gửi lời tiễn biệt đồng nghiệp