#

"đan kim" - Đan Kim lên tiếng nói rõ mối quan hệ hiện tại với Phùng Ngọc Huy, khác xa với đồn đoán của fan