#

"con trai đàm vĩnh hưng" - Đàm Vĩnh Hưng tuổi 52 đã lập di chúc, ngoài con trai ruột còn có 2 người được hưởng tài sản