"color man" - ‘Ông trùm’ Điền Quân cảnh báo lừa đảo, nhiều người đã bị lừa