#

"chí tài" - Gia đình Thúy Hạnh đến viếng mộ cố NS Chí Tài, có hành động đặc biệt tưởng nhớ cố ca sĩ Phi Nhung