"châu phi" - Vị vua duy nhất của Việt Nam bị lưu đày ở châu Phi hơn 50 năm, cuối đời trở thành họa sĩ nổi tiếng