Đời sống

Tiết lộ nhóm máu hiếm nhất thế giới, chỉ 50 người trên thế giới sở hữu nhóm máu này

Tiết lộ nhóm máu hiếm nhất thế giới, chỉ 50 người trên thế giới sở hữu nhóm máu này

Dưới đây là bảng phân tích nhóm máu hiếm nhất, bạn có thuộc 1 trong những nhóm máu hiếm không?

Những người khác nhau có những loại máu khác nhau chảy trong huyết quản. Con người có bốn nhóm máu chính : A, B, AB và O. Chúng được xác định bởi các kháng nguyên nào hiện diện trên bề mặt hồng cầu: Nhóm máu A có kháng nguyên A trên hồng cầu, B có kháng nguyên B, AB có cả hai và O không có cả hai.

Nhìn chung, nhóm máu hiếm nhất là AB âm tính và phổ biến nhất là O dương tính. Dưới đây là bảng phân tích các nhóm máu hiếm và phổ biến nhất theo sắc tộc, theo Hội Chữ Thập Đỏ Hoa Kỳ 

Nhóm máu O (+):

Người Mỹ gốc Phi: 47%

Châu Á: 39%

Người da trắng: 37%

Người Mỹ gốc Latinh: 53%

Nhóm máu O (-) :

Người Mỹ gốc Phi: 4%

Châu Á: 1%

Người da trắng: 8%

Người Mỹ gốc Latinh: 4%

Nhóm máu A (+) :

Người Mỹ gốc Phi: 24%

Châu Á: 27%

Người da trắng: 33%

Người Mỹ gốc Latinh: 29%

20190911-114729-400628-cac-nhom-mau-1707836131.jpg
 

Nhóm máu A(-) :

Người Mỹ gốc Phi: 2%

Châu Á: 0,5%

Người da trắng: 7%

Người Mỹ gốc Latinh: 2%

Nhóm máu B (+) :

Người Mỹ gốc Phi: 18%

Châu Á: 25%

Người da trắng: 9%

Người Mỹ gốc Latinh: 9%

Nhóm máu B (-)

Người Mỹ gốc Phi: 1%

Châu Á: 0,4%

Người da trắng: 2%

Người Mỹ gốc Latinh: 1%

Nhóm máu AB (+)

Người Mỹ gốc Phi: 4%

Châu Á: 7%

Người da trắng: 3%

Người Mỹ gốc Latinh: 2%

Nhóm máu AB (–)

Người Mỹ gốc Phi: 0,3%

Châu Á: 0,1%

Người da trắng: 1%

Người Mỹ gốc Latinh: 0,2%

xuxq3krnlsmmgxuabbfwdf-1200-80jpg-1707836131.jpg
 

Theo Viện Y tế Quốc gia , nhóm máu của một người dựa trên việc họ có một số phân tử hoặc protein nhất định - được gọi là kháng nguyên - trên bề mặt tế bào hồng cầu hay không . Hai trong số các kháng nguyên chính được sử dụng để xác định nhóm máu được gọi là "Kháng nguyên A" và "Kháng nguyên B". Những người có nhóm máu A chỉ có kháng nguyên A trên tế bào hồng cầu và những người có nhóm máu B chỉ có kháng nguyên B. Những người có nhóm máu AB có cả hai; những người có nhóm máu O thì không có.

Một loại protein khác, " yếu tố Rh " - còn được gọi là hệ thống "Rhesus" - cũng hiện diện hoặc vắng mặt trên tế bào hồng cầu. Nhóm máu của một người được coi là "dương tính" nếu họ có protein Rh trên tế bào hồng cầu và "âm tính" nếu họ không có protein này.

Nhóm máu đặc biệt quan trọng đối với việc truyền máu vì một số kháng nguyên nhất định trên tế bào máu có thể kích hoạt hệ thống miễn dịch của một người tấn công máu được hiến tặng.

Hội Chữ Thập Đỏ cho biết những người có Rh âm chỉ có thể nhận được máu Rh âm, nhưng những người có Rh dương có thể nhận được máu Rh dương hoặc Rh âm.

Hơn nữa, máu loại A có thể được sử dụng để truyền máu cho bệnh nhân có máu loại A hoặc loại AB; máu nhóm B có thể dùng cho bệnh nhân có nhóm máu B hoặc nhóm máu AB; và nhóm máu AB có thể được sử dụng cho bệnh nhân có nhóm máu AB. Nhóm máu O có thể được sử dụng cho những bệnh nhân có nhóm máu A, nhóm B, nhóm AB và nhóm máu O.

zxd87f6c8a5j2mlcferukn-1200-80jpg-1707836131.jpg
 

Những người có nhóm máu O được gọi là "người hiến tặng phổ quát" vì nhóm máu này có thể được sử dụng cho bệnh nhân thuộc bất kỳ nhóm máu nào.

Theo Hội Chữ Thập Đỏ, máu loại O thường bị thiếu hụt ở các bệnh viện do nhu cầu về loại máu được hiến tặng phổ biến này. Đặc biệt, máu loại O âm đang có nhu cầu cao vì đây là loại máu thường được sử dụng nhất trong trường hợp khẩn cấp, khi không có thời gian để xác định nhóm máu của bệnh nhân.

Nhóm máu hiếm nhất

Mặc dù nhóm ABO và Rh là nhóm máu quan trọng nhất để truyền máu, nhưng có hàng trăm kháng nguyên khác đã được tìm thấy trên bề mặt tế bào hồng cầu của con người. Theo Phòng khám Cleveland , nhóm máu của một người là hiếm nếu máu của họ không có kháng nguyên mà hầu hết mọi người đều có hoặc nếu máu của họ có kháng nguyên mà hầu hết mọi người thiếu . Cụ thể, nhóm máu hiếm là những nhóm máu được tìm thấy ở 1 trên 1.000 người hoặc ít hơn.

Một trong những nhóm máu hiếm nhất trên thế giới được gọi là "Rh-null;" Phòng khám Cleveland cho biết chưa đến 50 người trên thế giới có nhóm máu này, nên được gọi là "máu vàng".