"nhóm máu rh-null" - Tiết lộ nhóm máu hiếm nhất thế giới, chỉ 50 người trên thế giới sở hữu nhóm máu này