#

"iPhone 6" - Các Bài viết về iPhone 6

Hãy thay pin ngay cho tất cả smartphone từ iPhone 6 trở lên nếu gặp sự cố này...

Hãy thay pin ngay cho tất cả smartphone từ iPhone 6 trở lên nếu gặp sự cố này...

(Techz.vn) Sau sự cố làm chậm hiệu suất iPhone, Apple đã bù đắp cho người dùng bằng cách giảm phí thay pin từ 79 USD còn 29 USD cho các smartphone từ iPhone 6 trở lên. Một người dùng đã trải nghiệm dịch vụ này trong thực tế còn tốt hơn cả mong đợi...