#

"xuân lan" - Không ưa nhau, Hà Anh - Xuân Lan vẫn chịu chụp ảnh chung: Đứng cạnh mà ngỡ như '1 vòng trái đất'