"vidhia" - Phía Đạt Villa lên tiếng về thông tin xăm tên Vidhia thì được mời đi đám cưới