"vân dung" - Bị nữ chủ tịch mắng 'rẻ tiền' giữa quán ăn, Vân Dung không nổi giận còn có cách cư xử cực khôn khéo