#

"ủng hộ miền trung" - MC Phan Anh rưng rưng khi đọc tin nhắn chuyển khoản từ MTQ