"trịnh kim chi" - Con nuôi Hoài Linh đau đớn báo tin tang sự, Trịnh Kim Chi, Minh Nhí và cả showbiz rụng rời tay chân