"trầm hương" - Cách phân biệt trầm hương thật - giả mà ít người để ý: Điều thứ 2 vô cùng quan trọng!