#

"tiểu tam" - Tiểu tam viết bản kiểm điểm khi bị đánh ghen, tự nhận là nạn nhân, bị ép nhận 360 triệu và bao nuôi