#

"Thanh Hoá" - Vụ cửa hàng Sầm Sơn bán đĩa bún với 2 miếng chả giá 35.000 đồng: Lãnh đạo tỉnh chính thức lên tiếng