#

"sức khỏe phi nhung" - Gia đình bức xúc, Nguyễn Văn Chung phẫn nộ khi Phi Nhung lúc thập tử nhẩt sinh vẫn bị lợi dụng