"shark tank" - Danh tính 'nữ cá mập' trẻ nhất Shark Tank Việt Nam mùa 6: Xuất thân gia đình thuộc diện hộ nghèo