#

"Quang Dũng" - Sao 31/8: Hình thức kỷ luật chính thức đối với Hồ Hoài Anh, Đàm Vĩnh Hưng xót xa báo tin tang sự