"polo huỳnh" - Cưng chiều con như Đàm Vĩnh Hưng: Chuyển cả nhà chỉ để ở gần ngôi trường mà quý tử theo học