#

"pixel 7" - Google Pixel 7 gặp sự cố hao pin, quá nhiệt khi không sử dụng