#

"phi phụng" - Trấn Thành từng bị Phi Phụng chấn chỉnh thời mới nổi tiếng vì lí do bất ngờ