#

"ông vũ" - Ông Đặng Lê Nguyên Vũ liên tục chia tay 3 siêu xe chỉ trong chưa đầy 1 tháng