"nam phương hoàng hậu" - Chân dung người giàu nhất Sài Gòn xưa: Vua Bảo Đại cũng không bằng, phải thuê người về phơi tiền

Chân dung người giàu nhất Sài Gòn xưa: Vua Bảo Đại cũng không bằng, phải thuê người về phơi tiền

3 tháng trước
Trong tứ đại gia giàu nhất Sài Gòn xưa, người đàn ông này dẫn đầu. Có rất nhiều giai thoại về ông, chẳng hạn như nhiều tiền hơn cả vua Bảo Đại, phải thuê người về phơi tiền…