"mặt trời" - Nếu mặt trời đột ngột tắt, con người có thể tồn tại được bao lâu trên trái đất?

Nếu mặt trời đột ngột tắt, con người có thể tồn tại được bao lâu trên trái đất?

3 tuần trước
Con người có thể tồn tại bao lâu trên trái đất nếu không có mặt trời? Câu hỏi này có vẻ phi thực tế nhưng lại là chủ đề được các nhà khoa học nghiên cứu trong nhiều năm.