#

"mạnh trường" - Mạnh Trường được khen ngợi với 1 phân cảnh trong phim VTV, vượt mặt cả 'Shark Long'