"lục nhĩ hầu" - Vén màn nguyên do Đường Tăng 'giả ngơ' không phân biệt Tôn Ngộ Không thật - giả dù biết cách